Kilometre Taşları

2000

Başlangıç

AS STEEL kuruldu ve Türkmenistan'da ilk projesini tamamladı.

2001

Birinci Yıl

AS STEEL birinci yılında 4 yeni proje daha tamamladı.

2002

İkinci Yıl

AS STEEL ikinci yılında 2 yeni proje daha tamamladı.

2003

Üçüncü Yıl

AS STEEL yıllık büyümesini yüzde 20 artırdı!

2004

Dördüncü Yıl

AS STEEL dördüncü yılında 6 yeni proje daha tamamladı.

2005

Beşinci Yıl

AS STEEL beşinci yılında 5 yeni proje daha tamamladı.

2006

Altıncı Yıl

AS STEEL altıncı yılında 5 yeni proje daha tamamladı.

2007

Yedinci Yıl

AS STEEL yedinci yılında 9 yeni proje daha tamamladı.

2008

Sekizinci Yıl

AS STEEL sekizinci yılında 7 yeni proje daha tamamladı.

2009

Dokuzuncu Yıl

AS STEEL dokuzuncu yılında 5 yeni proje daha tamamladı.

2010

Onuncu Yıl

AS STEEL onuncu yılında 3 yeni proje daha tamamladı.

2011

Onbirinci Yıl

AS STEEL onbirinci yılında 3 yeni proje daha tamamladı.

2012

Onikinci Yıl

AS STEEL onikinci yılında 2 yeni proje daha tamamladı.

2013

Onüçüncü Yıl

AS STEEL referanslarını 50’ye çıkardı ve yıllık büyümesini yüzde 20 daha artırdı!

2014

Ondördüncü Yıl

AS STEEL ondördüncü yılında 4 yeni proje daha tamamladı.

2015

Onbeşinci Yıl

AS STEEL onbeşinci yılında 2 yeni proje daha tamamladı.

2016

Onaltıncı Yıl

AS STEEL onaltıncı yılında 2 yeni proje daha tamamladı.

2017

Onyedinci Yıl

AS STEEL yıllık büyümesini yüzde 10 daha artırdı!

2018

Onsekizinci Yıl

AS STEEL onsekizinci yılında 2 yeni proje daha tamamladı.

2019

Ondokuzuncu Yıl

AS STEEL ondokuzuncu yılında 3 yeni proje daha tamamladı.

2020

Yirminci Yıl

AS STEEL yirminci yılında 7 yeni proje daha tamamladı.