Hizmetlerimiz

 • Etüt, Fizibilite
 • Fizibilite Çalışmaları,
 • Ön Maliyet Değerlendirmesi,
 • Teknik Danışmanlık Hizmetleri,
 • Konsept Tasarım,
 • Sismik Ön Değerlendirme

Tasarım ve Projelendirme

 • Uygulama ve Detay Projelerinin Hazırlanması,
 • İmalat Projelerinin Hazırlanması,
 • Çelik İmalat Resimlerinin Hazırlanması,
 • Amorf Cephe Elemanları İmalat Resimlerinin Hazırlanması,
 • İhale Dosyası Hazırlanması
 • (Keşif, Metraj, İdari ve Teknik Şartnameler, Sözleşme Tasarısı)

Mesleki Danışmanlık

 • Proje Denetimi,
 • Alternatif Çözüm Önerileri,
 • İş Programı Denetimi ve Takibi
 • Çelik Montaj Denetimi

Kalite Kontrol

 • Proje Uygunluk Kontrolü,
 • Çelik İmalat Denetimi

İnşaat Yönetimi

 • İhale Aşamasında Teknik ve İdari Destek,
 • İhale Değerlendirme,
 • Sözleşme Desteği,
 • İmalatın Kalite, Süre ve Mali Anlamda Kontrolü,
 • Planlama, İlerleme Raporları